Twoja przeglądarka jest już nieaktualna.

Internet Explorer 6 nie obsługuje aktualnych standardów i nie wyświetla poprawnie tej strony.

Aby móc przeglądać tę stronę, prosimy o zaktualizowanie przeglądarki na najnowszą wersję lub użycie innej przeglądarki.

Tutaj znajdziesz listę najpopularniejszych przeglądarek. Kliknij na jeden z symboli, aby przejść na stronę z możliwością pobrania danego programu:

Kontynuuj pomimo to¹
¹Mogą wystąpić problemy z wyświetlaniem i awarie przeglądarki.
Wprowadzenie
Premium
Sojusze
BB-Code
Inne informacje
Gracz
Osady
Budynki
Jednostki
Mapa

Surowce

W KingsAge istnieją 3 typy surowców oraz osadnicy. Zarówno surowce jak i osadnicy potrzebni są przeprowadzania wielu działań. Surowce są towarami konsumpcyjnymi - znikają po użyciu. Osadnicy natomiast przypisani są do różnych rzeczy (budynki, jednostki wojskowe) i stają się na powrót dostępni po zniknięciu wiążącego ich obiektu (np. śmierci żołnierza).

Surowce

Wszystkie 3 surowce potrzebne są do praktycznie każdego działania. Są one nieustannie pozyskiwane przez odpowiednie budynki. Mogą być wymieniane, sprzedawane i kupowane na rynku. Maksymalna ilość surowców, jakie może pomieścić gracz wyznaczana jest przez poziom magazynu.

  • Drzewo jest produkowane w tartakach
  • Kamień jest wydobywany w Kamieniołomie
  • Żelazo jest wydobywane w kopalni rudy

Osadnicy

Osadnicy mogą być postrzegani jako czwarty surowiec gracza. Ograniczają oni stan jego posiadania. Każda osada gracza posiada określoną liczbę osadników możliwych do zatrudnienia w budynkach lub wcielenia do armii. Każdy budynek oraz każda jednostka wojskowa wiążą ze sobą osadników. Osadnicy ci mogą być postrzegani jako zatrudnieni. Osadnicy niezwiązani z żadnym obiektem oznaczeni są jako wolni osadnicy. Jeśli działanie wymaga posiadania większej liczby osadników, niż jest obecnie dostępnych, nie będzie możliwe jego wykonanie. W celu zwiększenia liczby osadników rozbudować należy młyn.

Jeśli osada straci budynek lub jednostkę w trakcie gry, zatrudniony osadnik stanie się ponownie dostępny i będzie mógł zostać użyty w innych obiektach. Jednostki, które opuściły osadę pozostają nadal powiązani z osadnikami z ojczystej osady tak długo, dopóki nie polegną w walce.


Wersja 3.4.1
wygenerowany w 11 ms Czas serwera: 09:58:10