Twoja przeglądarka jest już nieaktualna.

Internet Explorer 6 nie obsługuje aktualnych standardów i nie wyświetla poprawnie tej strony.

Aby móc przeglądać tę stronę, prosimy o zaktualizowanie przeglądarki na najnowszą wersję lub użycie innej przeglądarki.

Tutaj znajdziesz listę najpopularniejszych przeglądarek. Kliknij na jeden z symboli, aby przejść na stronę z możliwością pobrania danego programu:

Kontynuuj pomimo to¹
¹Mogą wystąpić problemy z wyświetlaniem i awarie przeglądarki.
Wprowadzenie
Premium
Sojusze
BB-Code
Inne informacje
Gracz
Osady
Budynki
Jednostki
Mapa

Sojusze

Sojusz jest związkiem różnych graczy formujących wspólną organizację, która ma pewną kontrolę nad jej członkami. Członkowie sojuszu sami sprawują kontrolę nad sobą. Oznacza to, że:

Żeby stać się członkiem istniejącego sojuszu, gracz musi najpierw otrzymać zaproszenie do niego od gracza należącego już do tego sojuszu. Po zaakceptowaniu zaproszenia, gracz stanie się członkiem sojuszu. Raz wysłane zaproszenie może jednak zostać cofnięte przez sojusz, zanim grasz zdąży je przyjąć.

Jeśli gracz jest już członkiem jakiegoś sojuszu, nadal może otrzymywać zaproszenia do innych sojuszy. Na podstawie takiego zaproszenia może on zmienić sojusz, do którego przynależy. Dodatkowo istnieje możliwość bezproblemowego opuszczenia sojuszu w dowolnym momencie. Sojusz ma natomiast możliwość usuwania swoich członków wedle uznania.

Korzyści

Członkostwo w sojuszu przynosi następujące korzyści:

 • Forum sojuszu - dla polepszenia komunikacji
 • Podgląd ataków sojuszników lub na sojuszników na stronie sojuszu oraz ostrzeżenia flagami o atakach.
 • Lista członków sojuszu (podgląd punktów, rankingu sojuszników, pozycji w rankingu serwera, liczby osad oraz status aktywności)
 • Oznaczenie osad sojuszników na mapie (na zielono)
 • Po dołączeniu do sojuszu, gracz może ustawić własną rangę tekstową w sojuszu. Ranga ta będzie wyświetlana obok nicka gracza (w rankingach).
 • Inne niemechaniczne zalety jak:
  • wzajemna ochrona i wsparcie podczas walk
  • Współpraca graczy w celu osiągnięcia większych celów
  • nawiązanie nowych znajomości w grze

Forum sojuszu

W KingsAge każdy sojusz otrzymuje własne forum sojuszu. Forum to pozostające całkowicie pod jego kontrolą i widoczne jedynie dla jego członków. Dzięki forum sojusznicy mogą z łatwością komunikować się między sobą oraz poznawać się wzajemnie.

Zarządzaj sojuszem

Sojusz może być zarządzany przez wielu członków. Istnieje możliwość nadania graczom różnych uprawnień, dzięki czemu mogą oni sprawować różne funkcje. Dokładniejszych informacji szukaj w dziale "Zarządzanie członkami sojuszu".

Załóż sojusz

Gracz pragnący założyć nowy sojusz nie może być członkiem żadnego istniejącego już sojuszu. By założyć sojusz należy kliknąć zakładkę "Sojusz" i podać nazwę oraz tag (skróconą nazwę) sojuszu. Zarówno nazwa jak i tag muszą być unikalne. Poza tym, tag nie może zawierać więcej niż 6 znaków. Po spełnieniu wszystkich warunków utworzony zostanie nowy sojusz z jednym członkiem - jego założycielem. Otrzyma on stopień "Rada starszych".

Zmień dane

Po utworzeniu sojuszu jego członkowie mogą - w zależności od ich uprawnień - wprowadzać lub zmieniać różne dane. Następne są następujące ustawienia:

 • Opis: Ten tekst służy jako publiczna informacja dla wszystkich graczy. W edycji jego treści używać można BB-Code. Tekst widoczny jest dla każdego gracza, nawet jeśli nie należy do sojuszu. Do jego edycji gracz musi posiadać prawa dyplomaty.
 • Nazwa: nazwa sojuszu może zostać zmieniona później. Podlega ona jednak tym samym restrykcjom, co nazwa nowotworzonego sojuszu.
 • Tag (skrócona nazwa): może zostać dowolnie zmieniony później.
 • Każdy sojusz może posiadać własny znak sojuszu. Jest to prosty znak graficzny wyświetlany w profilu sojuszu. Maksymalny rozmiar obrazka to 256 kilobajtów. Obrazek musi być w formacie JPG, GIF lub PNG.
 • Strona domowa sojuszu. Możesz tu podać adres strony domowej sojuszu. Adres strony widoczny jest dla wszystkich graczy.
 • W pole Kanał IRC możesz wpisać nazwę kanału IRC swojego sojuszu. Ta informacja widoczna jest jedynie dla członków sojuszu.
 • Jeśli Twój sojusz posiada własne zewnętrzne forum, możesz podać jego adres URL. Zastąpi on link do forum KingsAge. Adres udostępniony będzie jedynie członkom sojuszu.
 • Wewnętrzny komunikat jest dużym polem tekstowym, które można dowolnie formatować. Pole komunikatu podobne jest do pola opisu sojuszu. Komunikat jednakże widzialny jest jedynie przez członków sojuszu. Jedynie przywódca sojuszu może zmieniać ten tekst.

Zarządzaj członkami

Znaczącą częścią administracji sojuszem jest zarządzanie jego członkami. Do tego celu dostępne są następujące środki:

 • Sojusz może usunąć członka sojuszu ze swoich szeregów.
 • Każdemu członkowi sojuszu może zostać ręcznie przypisany stopień (przy czym co najmniej jeden członek musi należeć do Rady Starszych). Ręczne przypisywanie stopni powoduje zniesienie obowiązku posiadania określonej liczby punktów, by posiadać ten stopień. Aby usunąć ręczne przypisanie stopnia i przywrócić automatyczne przypisywanie stopni w zależności od stanu punktowego, przypisz graczowi stopień "Nie ma stopnia".
 • Gracz, który nie jest członkiem sojuszu, może zostać do niego zaproszony.
 • Każde zaproszenie, które nie zostało jeszcze przyjęte, może zostać unieważnione.

Zarządzaj stopniami

Poza administracją członkami sojuszu, dużą rolę pełnią również zarządzanie i modyfikacja indywidualnych stopni użytkowników w sojuszu. Stopnie są automatycznie tworzone podczas tworzenia sojuszu, ale mogą być zmienione. Każdy stopień ma swoje cechy:

 • Typ stopnia - istnieją dwa typy stopni- punktowy oraz szczególny. Stopnie punktowe są zależne od liczby punktów użytkownika i są automatycznie przydzielane przez system. Szczególne stopnie przydzielane są ręcznie.
 • Punkty: ważne jedynie dla stopni zależnych od punktów gracza. Określa minimalną liczbę punktów, jaką musi posiadać gracz, by uzyskać ten stopień.
 • Nazwa: nazwa stopnia.
 • Uprawnienia związane ze stopniem. Składają się one z kilku pytań typu "Tak/Nie", które określają co użytkownik posiadający ten stopień może, a czego nie.
  • Forum sojuszu: gracz ma możliwość czytania forum i pisania na nim.
  • Wiadomość do sojuszu: zezwala graczowi na wysyłanie wiadomości do wszystkich członków sojuszu.
  • Ukryte fora: Zezwala na dostęp do ukrytych działów forum
  • Moderator: nadaje użytkownikowi prawa moderatora w wewnętrznej części forum sojuszu.
  • Dyplomacja: umożliwia graczowi podpisywanie i zrywanie paktów oraz edycję wewnętrznych ogłoszeń.
  • Zaproszenia: daje członkowi sojuszu prawa do zapraszania innych graczy do sojuszu oraz do unieważniania zaproszeń.
  • Przywódca sojuszu
  • Rada starszych

Do dyspozycji są następujące możliwości:

 • Usunięcie stopnia: usuwa istniejący stopień sojuszu. Nie jest możliwe skasowanie ostatniego stopnia posiadającego prawo "Rada starszych". Stopień szczególny może zostać usunięty tylko wtedy, kiedy nie jest on przypisany żadnemu użytkownikowi.
 • Dodaj stopień: dodaje nowy stopień sojuszu. Jego atrybuty mogą być określone w dowolny sposób.
 • Edytuj stopień: pozwala na całkowitą zmianę właściwości danego stopnia. Wszystkie zmiany wprowadzone w ustawieniach stopnia zostaną automatycznie zastosowane dla każdego z użytkowników posiadających taki stopień.

Dyplomacja

Poza pozyskiwaniem członków sojusz powinien postarać się o nawiązanie stosunków dyplomatycznych z innymi sojuszami. Wiąże się to z podpisaniem między sojuszami tzw. paktów. Osady członków sojuszy związanych paktem będą dla nich wyróżnione odpowiednim kolorem na mapie. Możliwe są następujące typy paktów:

 • Sojusznicy (żółci): Jeśli członek sojuszu zechce zaatakować osadę należącą do sprzymierzonego sojuszu, będzie musiał najpierw wyraźnie potwierdzić chęć ataku.
 • Pakt o nieagresji (PON) (pomarańczowy): jeśli członek sojuszu zechce zaatakować gracza związanego z jego sojuszem paktem o nieagresji, musi wyraźnie potwierdzić chęć przeprowadzenia takiego ataku.
 • Wrogowie (czerwony): wrogowie nie mają technicznego wpływu na grę.

Do zarządzania tym paktem dostępne są następujące opcje:

 • W celu zawarcia nowego paktu, podaj tag (skróconą nazwę) sojuszu docelowego oraz wybierz typ paktu. Sojusz, z którym podpisujesz pakt, nie musi nic potwierdzać. Pakt jednakże pozostanie jednostronny - nie zostanie on automatycznie nawiązany ze strony drugiego sojuszu. Sojusz ten nie zostanie również automatycznie poinformowany o fakcie zawarcia paktu.
 • Istniejące pakty mogą zostać łatwo zakończone.

Zarządzaj forum

Członkowie sojuszu z określonymi prawami mogą zarządzać forum sojuszu. Mogą również edytować również poddziały forum.

 • Nazwa podforum może zostać zmieniona.
 • Podfora widoczne są zwykle dla wszystkich członków sojuszu z odpowiednimi uprawnieniami ('Forum sojuszu'). Mogą jednak zostać ukryte. Fora te ('Ukryte fora') dostępne są jedynie dla wybranych członków sojuszu.
 • Kolejność działów forum może być zmieniona w dowolny sposób poprzez przesuwanie ich w górę lub w dół.
 • Dział forum może zostać całkowicie usunięty. Wszystkie wątki należące do tego działu zostaną usunięte wraz z nim.
 • Podczas tworzenia nowego działu forum można go od razu oznaczyć jako ukryty.

Administracja forum

Członkowie sojuszu z prawami moderatora mogą moderować forum sojuszu. Dostępne są następujące opcje:

 • Kasowanie wątków
 • Przenoszenie wątków do innych działów
 • Zamykanie i otwieranie wątków. Jedynie moderator może pisać posty w zamkniętym wątku.

Wersja 3.4.1
wygenerowany w 16 ms Czas serwera: 11:16:12